Kendriya Vidyalaya Jagdalpur
Phone: +91-07782-227262Email: jagdalpurkv@gmail.com
 
केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर
 
Kendriya Vidyalaya Jagdalpur
CBSE AFFILIATED
 
CBSE AFFILIATION NUMBER-3300016 , CBSE SCHOOL CODE -03155 , SCHOOL NUMBER-1564
Monthly Test Result Analysis
S#MonthSubjectEnrolled Students Appeared StudentsPassed StudentsScored Less than 33Scored Less than 33 StudentsPercentage
1 August Economics 31 31 14 16 Akansha, Chanchal, Bhawna, Krishna, Kumkum, Monalisa, Reena, Richa Sahu, V Sheshgiri, Aman, Shashikala, Varsha, Amit, Prince, Rameshwar, Avinash Mandal, 45.16
2 July Economics 31 31 15 16 Akansha, Bhawna, Chanchal, Krishna, Kumkum, Monalisa, Reena, Richa Sahu, Sasikala, Varsha, Aman, Amit, Nadeem, Niteen, Rameshwar, Adil, V.Sheshgiri, 48.38
3 June Economics 31 31 17 14 Chanchal, Krishna, Richa Sahu, Aman Rally, Amit, Avinash, Prince, Rameshwar, V.Sheshgiri, 54.83
4 August Physics 39 34 30 4 Suman, T.Saisupriya, Mahima, Shriti, 88.23
5 July Physics 40 37 16 21 Bhagyansh, Harshita, Mahima, Preetam, Rishika, Suman, T.Saisupriya, Vaibhab, 43.24
6 June Physics 40 40 28 12 Harshita Mahima Manisha Nupur Piyusha Shradha Shriti Sonika Suman T.Saisupriya Udit Anand Vaibhab 70.00
7 August Biology 22 22 22 0 100.00
8 July Biology 22 22 22 0 100.00
9 June Biology 22 22 22 0 100.00
10 August Business Studies 31 27 10 17 Bhawna Chanchal Krishna Kumkum Reena Richa sahu Shashikala Shyama Aman Amit Avinash Prince 32.25
11 July Business Studies 31 31 15 16 Akansha Bhawna Chanchal Krishna Kumkum Monalisa Reena Richa Sahu Shashikala Varsha Lal Aman Rally 48.38
12 June Business Studies 31 31 28 3 Monalisa Rameshwar Sreyansh 90.32
13 August Accountancy 31 30 14 16 Akansha Ayushi Bhawna Krishna Kumkum Lipakshi Monalisa Reena Richa Shamikala Shreya Varsha Amit Rally Nadeem Rameshwar Sheshgiri 45.16
14 July Accountancy 31 31 13 18 Akansha Bhawna Chanchal Krishna Kumkum Lipakshi Monalisa Reena Richa Sahu Shreya Shyma Khan Varsha Lal Amit Avinash Rameshwar Shreyansh V.Sheshgiri 42.00
15 June Accountancy 31 31 28 3 Reena Varsha Lal Aman Rally 90.32
16 August English 70 67 57 10 Ayushi Bhawna Aman Rally Amit Avinash Nadeem Rameswar Shreyansh Tarun V.Sheshgiri 81.23
17 August Hindi 38 35 35 0 100.00
18 July Hindi 38 32 32 0 100.00
19 June Hindi 38 35 35 0 100.00
20 June CS 13 13 12 1 Nupur 92.00
21 July IP 13 13 12 1 Shreyansh 92.00
22 July CS 12 12 11 1 Bhagyansh 92.00
23 August CS 12 10 8 2 Sadique, Vaibhav 80.00
24 August IP 13 13 9 4 Ayushi, Reena, Shreyansh, V.Sheshgiri 69.00