Kendriya Vidyalaya Jagdalpur
Phone: +91-07782-227262Email: jagdalpurkv@gmail.com
 
केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर
 
Kendriya Vidyalaya Jagdalpur
CBSE AFFILIATED
 
CBSE AFFILIATION NUMBER- 3300016 , CBSE SCHOOL CODE - 03155 , SCHOOL NUMBER - 1564 .
Transfer In
Sl. No. Date Teacher's Name Old Designation Old KV New Designation New KV Remarks
 
1 2016-09-20 DR.CHANDRAKANT PGT HINDI KV.RIHANDNAGAR PGT HINDI KV.JAGDALPUR
 
2 2016-09-19 R.K.UPADHYAY PGT (C.S.) KV. NARSINGPUR PGT (C.S.) KV JAGDALPUR
 
3 2016-07-27 A Basudev PRT KV-Gopalpur, Millatry Station PRT KV-Jagdalpur
 
4 2016-06-28 Rajesh Karemore PRT KV-Tirupati PRT KV-Jagdalpur
 
5 2016-07-29 Ajit Sahu PRT KV-Vijayanagram PRT KV-Jagdalpur
 
6 2016-07-28 Surya Kumar Sah PRT KV- Khariyar PRT KV-Jagdalpur
 
7 2016-06-27 Sitaram Suvan TGT (Hindi) KV-Kalpetta TGT (Hindi) KV-Jagdalpur


Transfer Out
Sl. No. Date Teacher's Name Old Designation Old KV New Designation New KV Remarks
 
1 2017-11-18 SHIVAM PATHAK PRT JAGDALPUR FARIDABAD KV FARIDABAD
 
2 2017-11-18 SHIVAM PATHAK PRT JAGDALPUR FARIDABAD KV FARIDABAD
 
3 2017-11-18 ALOK KUMAR DASH PRT JAGDALPUR SAMBALPUR KV SAMBALPUR
 
4 2017-11-18 YASHPAL SHARMA TGT(SOST) JAGDALPUR JODHPUR BANAR KV JODHPUR BANAR
 
5 2017-10-18 JILE SINGH PRT JAGDALPUR ONGC AGARTALA KV ONGC AGARTALA
 
6 2017-10-18 JILE SINGH PRT JAGDALPUR ONGC AGARTALA KV ONGC AGARTALA
 
7 2017-10-18 NIRDOSH TIGGA PGT(BIOLOGY) JAGDALPUR RANCHI(CRPF) KV RANCHI (CRPF)
 
8 2017-10-17 CHAKRADHAR DEHUREY HM JAGDALPUR BOLANGIR KV BOLANGIR
 
9 2017-10-11 RANJEET KUMAR RAM TGT(ENGLISH) JAGDALPUR ADRA KV ADRA
 
10 2017-10-10 NALINI RANJAN PRADHAN PGT(PHYSICS) JAGDALPUR GAJPATI KV GAJPATI
 
11 2017-10-09 MR HARIOM PRT JAGDALPUR NOIDA SHIFT 2 KV NOIDA SHIFT 2
 
12 2017-10-07 JAMES LAKRA TGT(HINDI) JAGDALPUR AMBIKAPUR KV AMBIKAPUR
 
13 2017-10-06 DEEPIKA PRADHAN PRT JAGDALPUR BHILAI KV BHILAI
 
14 2016-09-03 MS.NAMITA BALA PRT KENDRIYA VIDYALAYA J PRT KENDTIYA VIDYALAYA J
 
15 2016-07-28 Mayur Rathi PGT-(Computer Sc.) KV - Jagdalpur PGT-(Computer Sc.) KV-Betul
 
16 2016-07-25 Ajay Sahu PGT-English KV - Jagdalpur PGT-English KV-No-1, Raipur
 
17 2016-07-21 Chaya Kekan PRT KV - Jagdalpur PRT CME, Pune
 
18 2016-07-21 Navnath Kekan PRT KV - Jagdalpur PRT Dehu Road, KV-No-2,
 
19 2016-07-12 Ritika Mahesh PRT KV - Jagdalpur PRT KV- No-1, Air Force,