Kendriya Vidyalaya Jagdalpur
Phone: +91-07782-227262Email: jagdalpurkv@gmail.com
 
केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर
 
Kendriya Vidyalaya Jagdalpur
CBSE AFFILIATED
 
CBSE AFFILIATION NUMBER-3300016 , CBSE SCHOOL CODE -03155 , SCHOOL NUMBER-1564
Transfer In
Sl. No. Date Teacher's Name Old Designation Old KV New Designation New KV Remarks
 
1 2016-09-20 DR.CHANDRAKANT PGT HINDI KV.RIHANDNAGAR PGT HINDI KV.JAGDALPUR
 
2 2016-09-19 R.K.UPADHYAY PGT (C.S.) KV. NARSINGPUR PGT (C.S.) KV JAGDALPUR
 
3 2016-07-27 A Basudev PRT KV-Gopalpur, Millatry Station PRT KV-Jagdalpur
 
4 2016-06-28 Rajesh Karemore PRT KV-Tirupati PRT KV-Jagdalpur
 
5 2016-07-29 Ajit Sahu PRT KV-Vijayanagram PRT KV-Jagdalpur
 
6 2016-07-28 Surya Kumar Sah PRT KV- Khariyar PRT KV-Jagdalpur
 
7 2016-06-27 Sitaram Suvan TGT (Hindi) KV-Kalpetta TGT (Hindi) KV-Jagdalpur


Transfer Out
Sl. No. Date Teacher's Name Old Designation Old KV New Designation New KV Remarks
 
1 2016-09-03 MS.NAMITA BALA PRT KENDRIYA VIDYALAYA J PRT KENDTIYA VIDYALAYA J
 
2 2016-07-28 Mayur Rathi PGT-(Computer Sc.) KV - Jagdalpur PGT-(Computer Sc.) KV-Betul
 
3 2016-07-25 Ajay Sahu PGT-English KV - Jagdalpur PGT-English KV-No-1, Raipur
 
4 2016-07-21 Chaya Kekan PRT KV - Jagdalpur PRT CME, Pune
 
5 2016-07-21 Navnath Kekan PRT KV - Jagdalpur PRT Dehu Road, KV-No-2,
 
6 2016-07-12 Ritika Mahesh PRT KV - Jagdalpur PRT KV- No-1, Air Force,