Kendriya Vidyalaya Jagdalpur
Phone: +91-07782-227262Email: jagdalpurkv@gmail.com
 
केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर
 
Kendriya Vidyalaya Jagdalpur
CBSE AFFILIATED
 
CBSE AFFILIATION NUMBER- 3300016 , CBSE SCHOOL CODE - 03155 , SCHOOL NUMBER - 1564 .
SCOUTS GUIDES NCC
 RAJYA PURASKAR 2017-18

ADNAN NAWAB
 RAJYA PURASKAR 2017-18

RANVEER PRATAP SINGH
 RAJYA PURASKAR 2017-18

JAMES SORU
 RAJYA PURASKAR 2017-18

SWAPNIL DEY
 RAJYA PURASKAR 2017-18

BHAWANI MAHAPATRA
 RAJYA PURASKAR 2017-18

SOUMYA RANJAN PADHI
 RAJYA PURASKAR 2017-18

TAMANNA BANU
 RAJYA PURASKAR 2017-18

SURBHI VYAPARI
 RAJYA PURASKAR 2017-18

JASMEET KAUR
 RAJYA PURASKAR 2017-18

PRIYA SRIVAS
 TRITYA SOPAN 2017-18

SOURABH BAGHEL
 TRITYA SOPAN 2017-18

ARPIT BANNERJEE
 TRITYA SOPAN 2017-18

AMAN PANDEY
 TRITYA SOPAN 2017-18

ABHISHEK YADAV
 TRITYA SOPAN 2017-18

AKANKSHA PRASAD
 TRITYA SOPAN 2017-18

PRANJAL DAS
 TRITYA SOPAN 2017-18

SASHMITA SWAIN
 TRITYA SOPAN 2017-18

KAKOLI BALA
 TRITYA SOPAN 2017-18

LIZA SEN
 TRITYA SOPAN 2017-18

MANISHA SAHU
 TRITYA SOPAN 2017-18

SUNIDHI DEWANGAN
 ADVENTURE CAMP 2017-18

ADNAN NAWAB
 ADVENTURE CAMP 2017-18

MANAV DEWANGAN
 ADVENTURE CAMP 2017-18

PRIYESH SRIVAS
 ADVENTURE CAMP 2017-18

SWAPNIL DEY
 ADVENTURE CAMP 2017-18

SOUMYA SINGH
 ADVENTURE CAMP 2017-18

SHASMITA SWAIN
 ADVENTURE CAMP 2017-18

BINITA SONI
 ADVENTURE CAMP 2017-18

RIYA SINGH
 ADVENTURE CAMP 2017-18

PRIYA SRIVAS
 ADVENTURE CAMP 2017-18

SURBHI VYAPARI
 ADVENTURE CAMP 2017-18

PRANJAL DAS
 ADVENTURE CAMP 2017-18

JASMIT KAUR
 ADVENTURE CAMP 2017-18

PRIYANKA BADKAS
 ADVENTURE CAMP 2017-18

VIDHAN BARMAN
 ADVENTURE CAMP 2017-18

DINESH SAHU
 ADVENTURE CAMP 2017-18

GAURAV SAO
 ADVENTURE CAMP 2017-18

VARSHA NETAM
 ADVENTURE CAMP 2017-18

RITESH THAKUR